Portfolio » GT Club

GT Club

Prywatny projekt ambitnej gry wyścigowej. Założenia przewidywały realistyczne prędkości pojazdów oraz realistyczne ich zachowanie na drodze, duże, kręte trasy, licznych, inteligentnych przeciwników oraz dziesiątki mistrzostw do rozegrania w różnych kategoriach wyścigowych.

Zarówno trasy jak i samochody wykonane są przy pomocy grafiki wektorowej.

W przypadku tras wybór ten miał na celu obniżenie ich rozmiaru, by pozwolić autom na poruszanie się po torach, które, gdyby byłyby grafiką rastrową, ważyłyby kilka MB każdy.

Rysowanie aut przy pomocy wektorów oprócz obniżenia wagi, miało na celu umożliwić swobodne modyfikowanie modeli - zarówno ich koloru, jak i kształtu. Modele aut znajdują się w bibliotece, podczas wyciągania na widok są malowane i dodawane są do nich ewentualne dodatki. Tak przygotowane auto renderowane jest następnie jako bitmapa.

Menu startowe Dealer samochodowy Garaż