Portfolio » Instytut Nafty i Gazu

Instytut Nafty i Gazu

Bardzo rozbudowana oraz wszechstronna prezentacja multimedialna wyświetlana w wersji lokalnej (z płyty CD) oraz online. Projekt oparto o silnik RBook (własnego autorstwa).

Zakres zadań obejmował:

  • projekt oraz wykonanie architektury aplikacji,
  • projekt graficzny interfejsu,
  • projekt graficzny oraz animacja ekranu głównego (miasto),
  • pomoc w pracach nad zawartością prezentacji,
  • wsparcie techniczne zespołu produkcyjnego,
  • weryfikacja i integracja pracy zespołu.

Animowany ekran główny prezentujący żyjące miasto jest jednocześnie alternatywnym sposobem nawigacji. Wybrane budynki, statki oraz platforma wiertnicza są klikalne i nawigują do powiązanego podrozdziału aplikacji.

Głównymi narzędziami nawigacyjnymi są górne, rozwijane menu oraz powiązany panel boczny z listą poddziałów oraz zagadnień w wybranym rozdziale.

Scenariusz prezentacji liczył około 200 stron tekstu A4. Na potrzeby aplikacji stworzono niezliczoną ilość animacji przedstawiających techniczne zagadnienia dotyczące powstawania, wydobycia i przetwórstwa ropy naftowej oraz gazu ziemnego.

Współpraca:

Ekran główny - widok miasta Ekran główny - menu rozwijane Ekran główny - panel boczny Animacja Słowniczek pojęć z wyszukiwarką Ekran z treścią - popup