Portfolio » Modus CRM

Modus CRM

CRM zrealizowany przez Source S.A.

Realizacja projektu obejmowaƂa zaprojektowanie logotypu oraz wykonanie strony promocyjnej aplikacji.

http://moduscrm.com.pl

moduscrm.com.pl