Portfolio » Postać 3D: Żołnierz

Postać 3D: Żołnierz

  • Model,
  • teksturowanie,
  • rigging,
  • animacja.

Realizacja nowego projektu dla Tomorrow Sp. z o.o. wymagała opanowania nowego oprogramowania.

Prezentowany model postaci był jedną z pierwszych prób opanowania programu Blender. W ramach ćwiczeń i nauki powstała postać żołnierza wraz z kompletnym riggiem, przygotowanym do animacji.

Model żołnierza 3D Model żołnierza 3D Model żołnierza 3D Model żołnierza 3D