Portfolio » Postać 3D: dr Bale

Postać 3D: dr Bale

  • Model,
  • tekstury,
  • rigging,
  • animacja.

Na potrzeby projektu dotyczącego wirtualnej rzeczywistości stworzyłem postać dr Bale'a, naszego opiekuna podczas wycieczki po wirtualnym świecie.

Bale to miły, starszy pan, który charakteryzuje się niesłychaną wiedzą technologiczną. Stworzył swoje małe laboratorium, w którym przedstawia nam technologię wirtualnej rzeczywistości i poddaje nas różnorakim próbom.

dr Bale dr Bale dr Bale dr Bale dr Bale dr Bale